Médiaajánlat :: Elérhetőségünk :: Partnereink
105 db. Start-számla:

A babakötvényről részletesen


Start-számlanyitás, szolgáltató váltás és ezek nyomtatványai, igazolásai


Frissítve: 2021-10-10 19:00:29 Betűméret csökkentése Betűméret növelése Nyomtatható változat Küldje el ismerősének!

A babakötvényről részletesen
1 / 4 oldal  tovább

Tartalom:
 

Ha már eldöntötte, hogy gyermekének Start-számlát nyit, akkor javasoljuk, hogy olvassa el az alábbiakat és felkészülten fáradjon el a Magyar Államkincstárhoz a megfelelő iratokkal. A Magyar Államkincstár honlapja az elérhetőségekkel: http://www.allamkincstar.gov.hu.

Mindenekelőtt azt javasoljuk, hogy készítse össze (ezek bármelyikének hiánya esetén szerezze be) az alábbi igazolásokat!

A Start-számla megnyitásához az alábbi dokumentumok szükségesek a szülőtől (2012. október 1-től megszűnt az a szabály, hogy a gyermeknek csak a családi pótlékra jogosult szülője vagy más olyan törvényes képviselője nyithat számlát, akinek a családi pótlékot folyósítják):

Dokumentum

Feltétel

Példány

Irat származása

a szülő (vagy a gyermek törvényes képviselőjének) személyazonosító okmánya, és - ha van - lakcímkártyája, továbbá adókártyája
minden esetbeneredetia szülő hozza
a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (a gyermek adóigazolványa!)ha a gyermek adóigazolványa rendelkezésre állbemutatásraa szülő hozza
gyermek lakcímkártyájaminden esetbenbemutatásraa szülő hozza
nem kötelező: a Magyar Államkincstár által a szülőnek küldött, a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó tájékoztató levél, ha az már a szülő birtokában vanha a gyermek adóigazolványa nem áll rendelkezésreeredetia szülő hozza, a pénzügyi szolgáltató másolatot készíthet
annak a szülőnek egyetértő nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják és ezt igazoljaa gyermek 16 éves korától akkor, ha a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodást a gyermek köti megeredetia pénzügyi szolgáltató adja
felhatalmazás a pénzügyi szolgáltató részére az állami támogatás igényléséhezminden esetben, ha erről a Start-számla vezetésére vonatkozó szerződés (megállapodás) nem rendelkezikeredetia pénzügyi szolgáltató adja
a gyermek szülőjének (törvényes képviselőjének) felhatalmazó nyilatkozata a jogalap nélküli állami támogatásból eredő bármilyen jóváírás visszautalásárólha a pénzügyi szolgáltató szerződéskötéskor (megállapodáskötéskor) kérieredetia pénzügyi szolgáltató adja
a pénzügyi szolgáltató saját, ügyfél által kitöltendő igénylőlapja Start-számla vezetésére, illetve szerződés (megállapodás) Start-számla vezetéséreminden esetbeneredetia pénzügyi szolgáltató adja
a jelenlegi számlavezető által a Start-számla egyenlegéről kiadott Adatszolgáltatásmás Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatótól a Magyar Államkincstárhoz áthelyezett Start-számla eseténeredetia szülő hozza
kérelem a Start-számla átvételéremás Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatótól a Magyar Államkincstárhoz áthelyezett Start-számla eseténeredetia szülő hozza

Fontos lehet tudni, hogy a szükséges iratok megléte esetén a Start-számlát a kiválasztott pénzügyi szolgáltató azonnal megnyitja és arra azonnal teljesíthető befizetés. Szélsőséges esetben a novemberben-decemberben született babák anyakönyveztetését követően azonnal lehet indulni Start-számlát nyitni, és ha a szükséges iratok megvannak, akár az év utolsó munkanapján is meg lehet nyitni a számlát és be lehet fizetni szülői befizetést. A befizetések utáni maximális állami támogatás ebben az esetben is jár! A szülőknek és egyéb természetes személyeknek 2012. október 1-től korlátlan összegű saját befizetésre van módjuk, mely a 2012. október 1. előtt megnyitott Start-számlákra is érvényes.

A Start-számla vezetésére vonatkozó szerződéses kapcsolat fennállása alatt a gyermek, illetve a szülője (törvényes képviselője) bármilyen megadott adatában történő változását a szülőnek (törvényes képviselőnek) be kell jelentenie a pénzügyi szolgáltatónál, melyre a pénzügyi szolgáltatóval kötött, Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodásban kötelezettséget is vállal. Ide tartoznak az alábbi változások: a családi és utónév, a születési családi és utónév, a születési hely, a születési idő és az anyja születési családi és utóneve, a külföldi gyermek örökbefogadása, magyar állampolgárságáról való lemondás, a babakötvényre való jogosultság bármely okból történő megszűnése és a gyermek halála. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a szülő, illetve a gyermek viselik. A Start-számlával nem rendelkező gyermek esetén a szülőnek (törvényes képviselőnek) a Magyar Államkincstárt kell értesítenie a gyermek azonosító adatainak megküldésével az átmeneti vagy tartós nevelésbe vételről, illetve annak megszűnéséről.

Érdemes lehet tudni, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő állami szerv a naptári hónapban született, nyilvántartásba vett gyerekek adatait az állami adóhatóságnak (FIGYELEM! A FOLYAMAT CSAK A MAGYARORSZÁGON SZÜLETETT (ANYAKÖNYVEZETT) GYERMEKEK ESETÉBEN INDUL AUTOMATIKUSAN, a külföldön született, de magyar állampolgárságú babák, vagy a 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő olyan - a számlanyitáskor legfeljebb 18 éves - nem magyar állampolgárságú babák esetében, akik „Magyar igazolvánnyal” rendelkeznek ÉS a lakóhelyük szerinti szomszédos állam a magyar állampolgárság felvételét az ottani állampolgárságától való megfosztással sújtja, a szülőknek kezdeményezniük kell a folyamatot a gyermek adóazonosító jelének igénylésével!), a gyermek elhunyta esetén pedig az elhalálozás idejével - a Magyar Államkincstárnak továbbítja.

1 / 4 oldal  tovább

© Bankkártya Kft. - Minden jog fenntartva!    Jogi nyilatkozat    Technikai információk    Elérhetőségünk
. email addresses