Médiaajánlat :: Elérhetőségünk :: Partnereink
105 db. Start-számla:

A babakötvényről részletesen


Alap információk


Frissítve: 2016-02-21 18:53:25 Betűméret csökkentése Betűméret növelése Nyomtatható változat Küldje el ismerősének!

A támogatásra jogosító babakötvény összege a 2016-ban érvényben lévő szabályok alapján gyermekenként a következőkből áll össze:

1) az alap támogatás (csak a születést követően, egyszeri alkalommal jár) a 2006-ban született gyermekeknek 40.000 Ft, az ezt követő években (2016-ig) született gyermekeknek pedig 42.500 Ft. A 2017-ben, illetve az azt követően megszülető gyermekek után járó alap támogatás összegét az éves költségvetési törvények határozzák majd meg.

2) gyermekvédelmi kedvezmény alacsonyabb családi jövedelem vagy átmeneti vagy tartós nevelésben lévő gyermek esetén a gyermek 7 és 14 éves korában a 2006-ban született gyermekek esetében egyszeri 42.000 Ft, az ezt követő években (2016-ig) született gyermekeknek pedig egyszeri 44.600 Ft, vagyis összesen 84.000 vagy 89.200 Ft, az alap támogatással együtt 124.000 vagy 131.700 Ft. A 2017-ben, illetve azt követően megszülető gyermekek után járó gyermekvédelmi kedvezmény összegét az éves költségvetési törvények határozzák majd meg. A gyermekvédelmi kedvezmény magyarázatát a Mennyit ad az állam és mellé mennyi pénz gyűjthető? menüpontban olvashatják.

3) amennyiben a szülő Start-számlát nyit, és befizet az állami támogatás mellé, a Start-számlára történt saját befizetések után minden évben a befizetett összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft, befizetések utáni állami támogatást kap. A szülőknek és egyéb természetes személyeknek 2012. október 1-től korlátlan összegű saját befizetésre van módjuk, mely a 2012. október 1. előtt megnyitott Start-számlákra is érvényes.

Két esetben a befizetések utáni állami támogatás a fentinél nagyobb:

  • A gyermekvédelmi kedvezményben alacsonyabb jövedelem miatt részesülő gyermekeknél a befizetések utáni állami támogatás a Start-számlára történt saját befizetések után minden évben a befizetett összeg 20%-a, de legfeljebb évi 12.000 Ft.
  • A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek befizetés nélkül is 12.000 Ft támogatást kap, hiszen ő egyáltalán nem számíthat szülei támogatására.

(A gyermekvédelmi kedvezmény magyarázatát a Mennyit ad az állam és mellé mennyi pénz gyűjthető? menüpontban olvashatják.)

Önnek és gyermekének szóló kiemelt, babakötvény mögötti Start számla vezetési ajánlatainkat itt érheti el.

Ezek tehát az állami támogatás elemei. Ezen felül a gyermeké az összes, Start-számlára történt szülői és/vagy egyéb támogatói (pl. önkormányzati) befizetés, valamint a számlán jóváírt hozam (mely főleg szülői befizetések esetén igen jelentős lehet!).

Tipp: a különféle állami támogatások és egyéb befizetések, kalkulált hozamok alapján a babakötvény lejáratakor kézhez kapható összegről a Babakötvény kalkulátor főmenüpontban tájékozódhat teljes körűen.

További információk:

Figyelem! A Start-számlát a pénzügyi szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékig terjedő díjért vezetheti. Ez jelenleg a Start-számla éves átlagos állományának legfeljebb 1%-a évente, mely csak a gyermek 18. születésnapjáig érvényes, annak betöltését követően a korlátozás megszűnik, így a díj akár nőhet is.

A babakötvény néven nyújtott állami támogatás célja, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. életév betöltése után könnyebb legyen a fiatalok életkezdése, akár a továbbtanulás, pályaválasztás, akár az otthonteremtés és a családalapítás esetén. Mint fent utaltunk rá, a gyermek nevére szóló befektetési számlán elhelyezett induló összeg az évek során a szülők az állam által támogatott megtakarításaival kiegészíthető. 

A támogatás - a 40.000 vagy 42.500 forintos kezdő állami támogatás kivételével, mely csak a 2005. december 31. után született gyermekeknek jár, - minden 18. életévét még be nem töltött, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermeket megillet, attól függetlenül, hogy szülője választott-e pénzügyi szolgáltatót a babakötvény mögötti Start-számla vezetésére, vagy a Magyar Államkincstár letéti számláján hagyta a kötvényt. Start-számla egyébként bármikor választható, nem csak születéskor, sőt, a nem Magyar Államkincstárnál vezetett számla is bármikor áthelyezhető a kincstárhoz. Ebben, és sok minden másban is segíti Önt a legnagyobb magyar babakötvény portál, a Babakotveny.info.

A Start-számlán lévő követelés az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított termék, vagy állampapír esetén a magyar állam garantálja a kifizetést. A betétbiztosításról itt olvashat részletesen: http://www.oba.hu .

A Start-számla vezetésére vonatkozó szerződéses kapcsolat fennállása alatt a gyermek, illetve a szülője (törvényes képviselője) bármilyen megadott adatában történő változását a szülőnek (törvényes képviselőnek) 5 munkanapon belül be kell jelentenie a pénzügyi szolgáltatónál, melyre a pénzügyi szolgáltatóval kötött, Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodásban kötelezettséget is vállal. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a szülő, illetve a gyermek viselik. A Start-számlával nem rendelkező gyermek esetén a szülőnek (törvényes képviselőnek) a Magyar Államkincstárt kell értesítenie a gyermek azonosító adatainak megküldésével az átmeneti vagy tartós nevelésbe vételről, illetve annak megszűnéséről.

Fontos lehet tudni, hogy a Magyarországon született, magyar állampolgárságú gyermek számára csak addig jár az állami támogatás, ameddig a bejelentett lakcíme Magyarországon van. A gyermek külföldi letelepedése esetén a Start-számlára a továbbiakban nem lehet befizetni (a gyermek hivatalos távozásának napjától a hivatalos visszaérkezéséig), illetve a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlákon a felhalmozott összeg is csak eddig kamatozik. Ha a Start-számlára befizetés érkezik, azt a számlavezető pénzügyi szolgáltató köteles a befizetőnek visszautalni. Ha közben a gyermek külföldre település után visszatelepül Magyarországra, a kamatozás folytatódik a kincstári számlán, de nem visszamenőleg, és a felfüggesztett jogosultság is helyreáll, így a Start-számlára ismét érkezhet befizetés. Ha a gyermek a 18 éves kora betöltését követően, a Start-számla követelés felvételének időpontjában nem magyar állampolgár vagy/és nem rendelkezik Magyarország területén lakóhellyel, a Start-számla követelés abban az esetben is mentes a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti fizetési kötelezettségek alól. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint fizetési kötelezettségnek minősül többek közt adó (köztük kamatadó!), járulék, hozzájárulás, vagyonszerzési illeték, bírság, pótlék vagy más hasonló – az állam közvetlen ellenszolgáltatása nélküli – rendszeres vagy rendkívüli fizetési kötelezettség, továbbá az állami közhatalom birtokában nyújtható szolgáltatásért, eljárásért fizetendő eljárási és felügyeleti illeték, igazgatási szolgáltatási díj, pótdíj.

Érdemes lehet tudni, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv a naptári hónapban született, nyilvántartásba vett gyerekek adatait az állami adóhatóságnak (FIGYELEM! A FOLYAMAT CSAK A MAGYARORSZÁGON SZÜLETETT (ANYAKÖNYVEZETT) GYERMEKEK ESETÉBEN INDUL AUTOMATIKUSAN, a külföldön született, de magyar állampolgárságú és magyarországi állandó lakhellyel rendelkező babák esetében a szülőknek kezdeményezniük kell a folyamatot a gyermek adóazonosító jelének igénylésével!), külföldi letelepedése esetén - illetve elhunyta esetén az elhalálozás idejével - pedig a Magyar Államkincstárnak továbbítja a következő hónap 5. munkanapjáig. A Magyar Államkincstár erről további 5 munkanapon belül értesíti a Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatót.

Amennyiben a gyermek anyakönyvezése a születését követő egy éven túl történik - feltéve, hogy a babakötvény feltételeinek a gyermek megfelel -, a kincstár az első utalási összeget a gyermek születési évének megfelelő összeggel utólag veszi nyilvántartásba azzal, hogy a 7. és 14. évben járó esetleges gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek visszamenőleg nem jogosult. 


Az alábbi almenüpontokban megismerheti A babakötvény előnyeit, tájékoztatást kaphat a babakötvény igényléséről arra az esetre, ha pénzügyi szolgáltatóra bízná a babakötvény mögötti Start-számla vezetését, illetve megtudhatja a babakötvény gyarapításával kapcsolatos szabályokat, illetve a lejáratkori (a gyermek 18 éves kora utáni) felhasználási lehetőségeket.

Tudta? A „Start-számla” elnevezést, e fogalom jelzős alakját, továbbá rokon értelmű vagy idegen nyelvű megfelelőjét a babakötvényről szóló törvény szerint csak a babakötvény mögötti Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatók és a Magyar Államkincstár használhatják.

A babakötvény előnyei »

© Bankkártya Kft. - Minden jog fenntartva!    Jogi nyilatkozat    Technikai információk    Elérhetőségünk
. email addresses