Médiaajánlat :: Elérhetőségünk :: Partnereink
105 db. Start-számla:

A babakötvényről részletesen


Igényléssel kapcsolatos információk


Frissítve: 2016-02-21 18:54:43 Betűméret csökkentése Betűméret növelése Nyomtatható változat Küldje el ismerősének!

A jogszabályok szerinti határidők szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az adott hónapban születettek adatait a következő hónap ötödik munkanapjáig küldi meg a NAV-nak. (FIGYELEM! A FOLYAMAT CSAK A MAGYARORSZÁGON SZÜLETETT (ANYAKÖNYVEZETT) GYERMEKEK ESETÉBEN INDUL AUTOMATIKUSAN, a külföldön született, de magyar állampolgárságú és magyarországi állandó lakhellyel rendelkező babák esetében a szülőknek kezdeményezniük kell a folyamatot a gyermek adóazonosító jelének igénylésével!) Az adóhatóság az adóigazolványt a szülő kérésére kiállítja és kiadja, továbbá 5 munkanapon belül a csecsemők adóazonosítóját továbbküldi a Magyar Államkincstárnak, ahol 8 munkanap alatt intézik el a kincstári számlák megnyitását, majd a kincstári számla megnyitásáról és a támogatás kincstári számlára történő elhelyezéséről a született gyermek szülője (illetve gondozója, törvényes képviselője) írásban értesítést kap a Magyar Államkincstártól. Ebben részletes tájékoztatást történik a támogatás egyéb kérdéseiről is.

Ha a szülők nem nyitnak Start-számlát a gyermek nevére (mivel ez nem kötelező), akkor a Magyar Államkincstár egészen a gyermek felnőtté válásáig ezen a kincstári számlán tartja nyilván a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait. Ebben az esetben a szülőnek nincs beleszólási joga abba, hogy milyen eszközökben kamatozik gyermeke megtakarítása (a Magyar Államkincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot ír jóvá a kincstári számlán levő összeg után, a kamatok a Állami babakötvény kamatok főmenüponton keresztül ismerhetők meg). Ehhez, vagyis a Magyar Államkincstárban történő babakötvény igény érvényesítéséhez sem a szülőnek sem a gyermek más törvényes képviselőjének semmiféle intézkedést, igénylést benyújtania nem kell. A gyermek 18 éves korától nem kamatozó összeg a gyermek által bármikor felvehető a kincstári számláról.

Amennyiben a szülők úgy döntenek, hogy hozzátesznek az állami támogatáshoz, akkor nyithatnak ún. Start-számlát (2012. október 1-től csak a Magyar Államkincstárnál). A szülők - vagy 16 éves korától szülői beleegyezéssel a gyermek is - Start-számlára történő áthelyezés esetén a számla követelés kezelésére bankbetét vagy a Tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott állampapír, tőke- vagy hozamgarantált befektetési jegy közül választhatnak. A szülő szabadon dönthet, hogy ezek közül milyen befektetési lehetőséget választ (feltéve persze, hogy a pénzügyi szolgáltató több befektetési lehetőséget is biztosít). A gyermek, mint leendő jogosult - szülői belegyezés mellett - 16. életévének betöltése után már saját maga dönthet portfóliójának mozgatásáról, ill. ha Start-számlával még nem rendelkezik, annak megnyitásáról vagy - megnyitott számla esetén - a Magyar Államkincstárhoz történő áthelyezéséről.

A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári letéti számlán marad.

Egy gyermeknek csak egy Start-számlája lehet, de a Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltató bármikor szabadon átcserélhető a Magyar Államkincstárra. Ez azonban egy egyirányú folyamat: a Magyar Államkincstártól 2012. október 1-től kezdve nem helyezhető át Start-számla más pénzügyi szolgáltatóhoz. Amennyiben a gyermek nevére több számlavezetőnél egyidejűleg, vagy egymást követően párhuzamosan több számlát is megnyitottak, úgy az ügyfélnek a pénzügyi szolgáltatók felhívására nyilatkoznia kell arról, hogy a nála megnyitott számlát kívánja-e megtartani. Amelyik szolgáltatónak az ügyfél a megtartásról nyilatkozik, úgy az ügyfélnek a másik pénzügyi szolgáltatónál lévő Start-számláit meg kell szüntetnie. A párhuzamosan vezetett számlákra végzett befizetés jogosulatlan befizetésnek számít, így visszautalásra/visszafizetésre kerül az átutalás feladójának illetve a befizetőnek.

A Start-számla vezetésére vonatkozó szerződéses kapcsolat fennállása alatt a gyermek, illetve a szülője (törvényes képviselője) bármilyen megadott adatában történő változását a szülőnek (törvényes képviselőnek) 5 munkanapon belül be kell jelentenie a pénzügyi szolgáltatónál, melyre a pénzügyi szolgáltatóval kötött, Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodásban kötelezettséget is vállal. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a szülő, illetve a gyermek viselik.
Érdemes lehet tudni, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv a naptári hónapban Magyarországon született, nyilvántartásba vett gyerekek adatait az állami adóhatóságnak, külföldi letelepedése esetén - illetve elhunyta esetén az elhalálozás idejével - pedig a Magyar Államkincstárnak továbbítja a következő hónap 5. munkanapjáig. A Magyar Államkincstár erről további 5 munkanapon belül értesíti a Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatót.

Fontos lehet tudni, hogy a Magyarországon született, magyar állampolgárságú gyermek számára csak addig jár az állami támogatás, ameddig a bejelentett lakcíme Magyarországon van. A gyermek külföldi letelepedése esetén a Start-számlára a továbbiakban nem lehet befizetni (a gyermek hivatalos távozásának napjától a visszaérkezésig), illetve a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlákon a felhalmozott összeg is csak eddig kamatozik. A pénzügyi szolgáltató jogosult a gyermek külföldi letelepedésének tényét a Magyar Államkincstár közlése alapján nyilvántartásában rögzíteni. A külföldről történő visszatelepülés pénzügyi szolgáltatónál történő bejelentése a gyermek, vagy törvényes képviselőjének kötelezettsége. A pénzügyi szolgáltató egyébként bármikor kérheti a gyermektől az állampolgárság, valamint a lakóhely adatainak igazolását.

Ha közben a gyermek külföldre település után visszatelepül Magyarországra, a kamatozás folytatódik a kincstári számlán, de nem visszamenőleg, és a felfüggesztett jogosultság is helyreáll, így a Start-számlára ismét érkezhet befizetés.

Ha a gyermek 18 éves kora betöltését követően, a Start-számla követelés felvételének időpontjában nem magyar állampolgár vagy/és nem rendelkezik Magyarország területén lakóhellyel, a Start-számla követelés abban az esetben is mentes a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti fizetési kötelezettségek alól. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint fizetési kötelezettségnek minősül adó (köztük kamatadó!), járulék, hozzájárulás, vagyonszerzési illeték, bírság, pótlék vagy más hasonló – az állam közvetlen ellenszolgáltatása nélküli – rendszeres vagy rendkívüli fizetési kötelezettség, továbbá az állami közhatalom birtokában nyújtható szolgáltatásért, eljárásért fizetendő eljárási és felügyeleti illeték, igazgatási szolgáltatási díj, pótdíj.

Érdemes lehet tudni, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv a naptári hónapban Magyarországon született, nyilvántartásba vett gyerekek adatait az állami adóhatóságnak, külföldi letelepedése esetén - illetve elhunyta esetén az elhalálozás idejével - pedig a Magyar Államkincstárnak továbbítja a következő hónap 5. munkanapjáig. A Magyar Államkincstár erről további 5 munkanapon belül értesíti a Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatót.

A gyermek adóazonosító jeléről a Magyar Államkincstártól kapott levélből értesülhetnek a szülők, melynek 2007-ben alkalmazott mintája itt érhető el (1. oldal, 2. oldal). A levél az anyakönyvezés utáni első-második hónapban érkezik meg. A levél elkeveredése esetén elegendő az is, ha a szülők a Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatót hatalmazzák fel arra, hogy beszerezze a Start-számla nyitásához szükséges adatokat. A szülők a NAV-nál is kérhetik a gyermek adóazonosító jelének kiadását, erről bővebben „A gyermek adóigazolványának igénylése” fejezetben olvashatnak.

A pénzügyi szolgáltatónál történő Start-számla nyitásával a kincstár a babakötvény és az esetleg addig a kincstári letéti számlán összegyűlt kamatok, befizetések összegét a gyermek nevére megnyitott Start-számlára utalja, mely összeg LEGKÉSŐBB a Start-számla megnyitását követő naptári hónap 20-a utáni 8 munkanapon belül kerül a számlára.

Fontos tudni, hogy a Start-számla áthelyezhető a Magyar Államkincstárhoz, és a befektetési forma is bármikor megváltoztatható. Sőt, a Start-számla a szülők és más természetes személyek, rokonok megtakarításaival kiegészíthető, és a 18 év alatt összegyűlő összeget, annak hozamaival a nagykorúvá váló fiatal kapja meg. Figyelem! Amennyiben a Start számla megnyitása a gyermek 15. születésnapja után történt, akkor nem 18 éves korában, hanem a Start-számla 3. évfordulójától vehető csak fel a Start-számlán lévő követelés, kivéve, ha számlanyitás szolgáltatóváltás miatt történt!

A Start-számlán lévő követelés az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított termék, vagy állampapír esetén a magyar állam garantálja a kifizetést. A betétbiztosításról itt olvashat részletesen: http://www.oba.hu .

A következő, Start-számlanyitás, szolgáltató váltás és ezek nyomtatványai, igazolásai almenüpontból megtudhatja, hogy a gyakorlatban mit kell tennie, ha gyermeke babakötvényét Start-számlára szeretné helyezni.

Ajánljuk figyelmébe az alábbi oldalainkat:
Kiemelt ajánlatok
Start-számlák a hitelintézeteknél
Mennyit ad az állam és mellé mennyi pénz gyűjthető?
Kedvezmények
Babakötvény kalkulátor
Babakötvény lejáratkori felhasználhatósága
Jogszabályok
Nyomtatványok

Start-számlanyitás, szolgáltató váltás és ezek nyomtatványai, igazolásai »

© Bankkártya Kft. - Minden jog fenntartva!    Jogi nyilatkozat    Technikai információk    Elérhetőségünk
. email addresses