Babakotveny.info
A babakötvény portál
http://www.babakotveny.info


A babakötvényről részletesen


Igényléssel kapcsolatos információk


Frissítve: 2021-10-10 18:55:25 Betűméret csökkentése Betűméret növelése Képernyős változat

A jogszabályok szerinti határidők szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). (FIGYELEM! A FOLYAMAT CSAK A MAGYARORSZÁGON SZÜLETETT (ANYAKÖNYVEZETT) GYERMEKEK ESETÉBEN INDUL AUTOMATIKUSAN, a külföldön született, de magyar állampolgárságú  babák, vagy 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő olyan - a számlanyitáskor legfeljebb 18 éves - nem magyar állampolgárságú babák esetében, akik „Magyar igazolvánnyal” rendelkeznek ÉS a lakóhelyük szerinti szomszédos állam a magyar állampolgárság felvételét az ottani állampolgárságától való megfosztással sújtja, a szülőknek kezdeményezniük kell a folyamatot a gyermek adóazonosító jelének igénylésével!) Az adóhatóság az adóigazolványt kiállítja és kiadja, továbbá 8 órán belük - külföldi állampolgár esetén - kérelemre - 5 napon belül az  újszülöttek adóazonosítóját továbbküldi a Magyar Államkincstárnak, ahol 8 munkanap alatt intézik el a kincstári számlák megnyitását, majd a kincstári számla megnyitásáról és a támogatás kincstári számlára történő elhelyezéséről a született gyermek szülője (illetve gondozója, törvényes képviselője) írásban értesítést kap a Magyar Államkincstártól. Ebben részletes tájékoztatást történik a támogatás egyéb kérdéseiről is.

Ha a szülők nem nyitnak Start-számlát a gyermek nevére (mivel ez nem kötelező), akkor a Magyar Államkincstár egészen a gyermek felnőtté válásáig ezen a kincstári életkezdési letéti számlán tartja nyilván a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait. Ehhez, vagyis a Magyar Államkincstárban történő babakötvény igény érvényesítéséhez sem a szülőnek sem a gyermek más törvényes képviselőjének semmiféle intézkedést, igénylést benyújtania nem kell. A gyermek 18 éves korától nem kamatozó összeg a gyermek által bármikor felvehető a kincstári életkezdési letéti számláról.

Amennyiben a szülők úgy döntenek, hogy hozzátesznek az állami támogatáshoz, akkor nyithatnak ún. Start-számlát (2012. október 1-től csak a Magyar Államkincstárnál). A szülők - vagy 16 éves korától szülői beleegyezéssel a gyermek is - Start-számlára történő áthelyezés esetén a számla követelés kezelésére bankbetét vagy a Tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott állampapír, tőke- vagy hozamgarantált befektetési jegy közül választhatnak. A szülő szabadon dönthet, hogy ezek közül milyen befektetési lehetőséget választ (feltéve persze, hogy a pénzügyi szolgáltató több befektetési lehetőséget is biztosít). A gyermek, mint leendő jogosult - szülői belegyezés mellett - 16. életévének betöltése után már saját maga dönthet portfóliójának mozgatásáról, ill. ha Start-számlával még nem rendelkezik, annak megnyitásáról vagy - megnyitott számla esetén - a Magyar Államkincstárhoz történő áthelyezéséről.

A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári életkezdési letéti számlán marad.

Egy gyermeknek csak egy Start-számlája lehet, de a Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltató bármikor szabadon átcserélhető a Magyar Államkincstárra. Ez azonban egy egyirányú folyamat: a Magyar Államkincstártól 2012. október 1-től kezdve nem helyezhető át Start-számla más pénzügyi szolgáltatóhoz. Amennyiben a gyermek nevére több számlavezetőnél egyidejűleg, vagy egymást követően párhuzamosan több számlát is megnyitottak, úgy az ügyfélnek a pénzügyi szolgáltatók felhívására nyilatkoznia kell arról, hogy a nála megnyitott számlát kívánja-e megtartani. Amelyik szolgáltatónak az ügyfél a megtartásról nyilatkozik, az megmarad, a többi pénzügyi szolgáltatónál lévő Start-számláit viszont meg kell szüntetnie. A párhuzamosan vezetett számlákra végzett befizetés jogosulatlan befizetésnek számít, így visszautalásra/visszafizetésre kerül az átutalás feladójának, illetve a befizetőnek.

A Start-számla vezetésére vonatkozó szerződéses kapcsolat fennállása alatt a gyermek, illetve a szülője (törvényes képviselője) bármilyen megadott adatában történő változását a szülőnek (törvényes képviselőnek) be kell jelentenie a pénzügyi szolgáltatónál. Ide tartoznak az alábbi változások: a családi és utónév, a születési családi és utónév, a születési hely, a születési idő és az anyja születési családi és utóneve, a külföldi gyermek örökbefogadása, magyar állampolgárságáról való lemondás, a babakötvényre való jogosultság bármely okból történő megszűnése és a gyermek halála. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a szülő, illetve a gyermek viselik.
Érdemes lehet tudni, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő állami szerv a naptári hónapban Magyarországon született, nyilvántartásba vett gyerekek adatait az állami adóhatóságnak, külföldi letelepedése esetén - illetve elhunyta esetén az elhalálozás idejével - pedig a Magyar Államkincstárnak továbbítja.

Fontos lehet tudni, hogy a magyar állampolgárságú gyermek számára csak addig jár az állami támogatás, ameddig az állampolgárságáról le nem mond. A gyermek külföldi letelepedésére vonatkozó korábbi korlátozás megszűnt, egyedül a magyar állampolgárság megléte számít. Ha a gyermek 18 éves kora betöltését követően, a Start-számla követelés felvételének időpontjában nem magyar állampolgár vagy/és nem rendelkezik Magyarország területén lakóhellyel, a Start-számla követelés abban az esetben is mentes a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti fizetési kötelezettségek alól. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint fizetési kötelezettségnek minősül adó (köztük kamatadó!), járulék, hozzájárulás, vagyonszerzési illeték, bírság, pótlék vagy más hasonló – az állam közvetlen ellenszolgáltatása nélküli – rendszeres vagy rendkívüli fizetési kötelezettség, továbbá az állami közhatalom birtokában nyújtható szolgáltatásért, eljárásért fizetendő eljárási és felügyeleti illeték, igazgatási szolgáltatási díj, pótdíj.

Érdemes lehet tudni, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő állami szerv a naptári hónapban Magyarországon született, nyilvántartásba vett gyerekek adatait az állami adóhatóságnak, a gyermek elhunyta esetén pedig az elhalálozás idejével - pedig a Magyar Államkincstárnak továbbítja.

A gyermek adóazonosító jeléről a Magyar Államkincstártól kapott levélből értesülhetnek a szülők, melynek 2007-ben alkalmazott mintája itt érhető el (1. oldal, 2. oldal). A levél az anyakönyvezés utáni első-második hónapban érkezik meg. A levél elkeveredése esetén elegendő az is, ha a szülők a Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatót hatalmazzák fel arra, hogy beszerezze a Start-számla nyitásához szükséges adatokat. A szülők a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) is kérhetik a gyermek adóazonosító jelének kiadását, erről bővebben „A gyermek adóigazolványának igénylése” fejezetben olvashatnak.

A pénzügyi szolgáltatónál történő Start-számla nyitásával a kincstár a babakötvény és az esetleg addig a kincstári életkezdési letéti számlán összegyűlt kamatok, befizetések összegét a gyermek nevére megnyitott Start-számlára utalja.

Fontos tudni, hogy a Start-számla áthelyezhető a Magyar Államkincstárhoz, és a befektetési forma is bármikor megváltoztatható. Sőt, a Start-számla a szülők és más természetes személyek, rokonok megtakarításaival kiegészíthető, és a 18 év alatt összegyűlő összeget, annak hozamaival a nagykorúvá váló fiatal kapja meg. Figyelem! Amennyiben a Start számla megnyitása a gyermek 15. születésnapja után történt, akkor nem 18 éves korában, hanem a Start-számla megnyitásának 3. évfordulójától vehető csak fel a Start-számlán lévő követelés, kivéve, ha számlanyitás szolgáltatóváltás miatt történt!

A Start-számlán lévő követelés az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított termék, vagy állampapír esetén a magyar állam garantálja a kifizetést. A betétbiztosításról itt olvashat részletesen: http://www.oba.hu.

A következő, Start-számlanyitás, szolgáltató váltás és ezek nyomtatványai, igazolásai almenüpontból megtudhatja, hogy a gyakorlatban mit kell tennie, ha gyermeke babakötvényét Start-számlára szeretné helyezni.

Ajánljuk figyelmébe az alábbi oldalainkat:
Kiemelt ajánlatok
Start-számlák a hitelintézeteknél
Mennyit ad az állam és mellé mennyi pénz gyűjthető?
Kedvezmények
Babakötvény kalkulátor
Babakötvény lejáratkori felhasználhatósága
Jogszabályok
Nyomtatványok

Start-számlanyitás, szolgáltató váltás és ezek nyomtatványai, igazolásai »